Chorus angelicus – Božić u varaždinskoj katedrali

14.09.2011 12:48

Bozic_u_varazdinskoj_katedrali


Snimatelji:
Vladimir Gotal
Anđelko Igrec
Mastering:
Andrej Bregović
Tekstovi:
Josip Detoni
Vladimir Gotal 
Naslovnica i oblikovanje
Željko Prstec
Tisak:
Tiskara Škorjanec
Izdavači:
Aulos
Varaždinska biskupija
Varaždinska županija
Radio Varaždin
Ministarstvo kulture RH 


 

 1. Raduj se, o Betleme
 2. Kyrie, eleison
 3. Svim na zemlji
 4. Dođite sad, mladenci (obrada: M. Lešćan)
 5. Gospoja si milostivna
 6. Čestit svijetu
 7. O, Betleme, grade slavni
 8. O kakva to svetlost
 9. Simo, pastiri, štalici šetujte
 10. Hajdmo, braćo, sada
 11. U to vrijeme godišta
 12. Djetešce Ti moje drago
 13. Djetešce nam se rodilo
 14. Veselje ti navješćujem
 15. Oj, pastiri, čudo novo
 16. Narodi nam se
 17. F. Gruber: Tiha noć
 18. A. Igrec: Zdravo budi, mladi Kralju
  - varijacije na temu međimurske božićnice
Naš facebook Naš youtube channel
Aulos Udruga za menadžment glazbene i primijenjene umjetnosti