Ivan Padovec 2000.

17.09.2011 19:33

Ivan Padovec - 2000.


Urednik i producent:
Vladimir Gotal
Digitalna obrada:
Mladen Škalec
Studio ATEA

Grafičko oblikovanje:
Darko Nikolić
Za nakladnika:
Davor Bobić
Nakladnici:
Koncertni ured Varaždin
Hrvatsko društvo skladatelja


 

 1. POLONEZA A-dur
  Darko Petrinjak, gitara
 2.  

 3. ČEZNUTJE
  Ruža Pospiš-Baldani, mezzosopran; Darko Petrinjak, gitara
 4.  

 5. NA CERNOOKU
  Josip Novosel, tenor; Mira Flies-Šimatović, glasovir
 6.  

 7. TUGA TAJNE LJUBAVI
  Lidija Horvat-Dunjko, sopran; Dasko Domitrović, glasovir
 8.  

 9. POZIV
  Miroslav Belamarić, bariton; Alojzije Seder, gitara
  Tamburaški orkestar HRT-a; dirigent: Siniša Leopold
 10.  

 11. DIE EINSAME
  Miijenka Grđan, sopran; Darko Rušec, gitara
 12.  

 13. TEMA S VARIJACIJAMA u a-molu
  Darko Rušec, gitara
 14.  

 15. FRÜHLINGRUSS
  Darija Hreljanović, sopran; Dejan Ivanović, gitara
 16.  

 17. MOJE JUTRO
  Josip Novosel, tenor; Silvije Barlović, gitara
 18.  

 19. TEMA S VARIJACIJAMA
  Danko Jukić, gitara
 20.  

 21. POBRATIMSTVO
  Franjo Petrušanec, bas; Alojzije Seder, gitara
 22.  

 23. GDJE JE
  Lidija Horvat-Dunjko, sopran; Darko Domitrović, glasovir
 24.  

 25. SLAVA MLADOSTI
  Miroslav Belamarić, bariton
  Tamburaški orkestar HRT-a; dirigent: Siniša Leopold
 26.  

 27. LEBENSBILD
  Darija Hreljanović, sopran; Dejan Ivanović, gitara
 28.  

 29. MAĐARSKI PLES
  Danijel Benko, gitara
 30.  

 31. LAKU NOĆ
  Josip Novosel, tenor; Mira Flies-Šimatović, glasovir
 32.  

 33. GEHEIMER LIEBE GRAM
  Lidija Horvat-Dunjko, sopran; Darko Domitrović, glasovir
 34.  

 35. HRVATSKA NARODNA POPUTNICA
  Ivanka Kordić, glasovir
Naš facebook Naš youtube channel
Aulos Udruga za menadžment glazbene i primijenjene umjetnosti