Anđelko Igrec: Kyrie

18.09.2011 07:51

Anđelko Igrec - Kyrie


Producent: 
Anđelko Igrec
Digitalna obrada:
Božidar Pandurić
Ton majstori:
Mladen Škalec
Vladimir Gotal 
Grafički dizajn:
Mirjana Kos
Za nakladnika:
Vladimir Gotal
Nedjeljko Pintarić
Nakladnici:
Aulos
Glas Koncila


 

KYRIE LITANIJE

 1. Kyrie Litanije

KRALJEVSKI PSALMI

 1. Poziv na hvalu
 2. Davidov ples
 3. Himan Gospodaru oluje
 4. Kraljevska svadbena pjesma
 5. Litanija zahvalnica

ADORO TE

 1. Klanjam ti se smjerno
 2. Rana kao Toma
 3. Uspomeno smrti

BEČKA MISA

 1. Kyrie
 2. Gloria
 3. Sanctus
 4. Agnus Dei

 


 

Reportaža o CD-u:

 

Naš facebook Naš youtube channel
Aulos Udruga za menadžment glazbene i primijenjene umjetnosti