Ivan Padovec – Vijenac pjesama

18.09.2011 08:35

Ivan Padovec


Urednik i producent: 
Vladimir Gotal

Tonska i digitalna obrada:
Mladen Škalec
Tekst o autoru:
Zdenka Weber
Grafički dizajn:
Darko Nikolić
Za nakladnika:
Ernest Fišer
Nakladnici:
Ogranak Matice hrvatske Varaždin
Varaždinske vijesti


 

 1. POLONEZA A-dur
  Darko Petrinjak, gitara
 2.  

 3. ČEZNUTJE
  Ruža Pospiš-Baldani, mezzosopran; pratnja: Darko Petrinjak, gitara
 4.  

 5. NA CERNOOKU
  Josip Novosel, tenor; pratnja: Mira Flies-Šimatović, glasovir
 6.  

 7. TUGA TAJNE LJUBAVI
  Lidija Horvat-Dunjko, sopran; pratnja: Darko Domitrović, glasovir
 8.  

 9. POZIV
  Miroslav Belamarić, bariton; pratnja: Tamburaški orkestar HRT-a i Alojzije Seder, gitara
 10.  

 11. TEMA S VARIJACIJAMA
  Danko Jukić, gitara
 12.  

 13. FRÜHLINGRUSS
  Darija Hreljanović, sopran; pratnja: Dejan Ivanović, gitara
 14.  

 15. MOJE JUTRO
  Josip Novosel, tenor; pratnja: Silvije Barlović, gitara
 16.  

 17. POLONEZA a-mol
  Milan Grakalić, gitara
 18.  

 19. POBRATIMSTVO
  Franjo Petrušanec, bas; pratnja: Alojzije Seder, gitara
 20.  

 21. GDJE JE
  Lidija Horvat-Dunjko, sopran; pratnja: Darko Domitrović, glasovir
 22.  

 23. SLAVA MLADOSTI
  Miroslav Belamarić, bariton; pratnja: Tamburaški orkestar HRT-a
 24.  

 25. LEBENSBILD
  Darija Hreljanović, sopran; pratnja: Dejan Ivanović, gitara
 26.  

 27. MAÐARSKI PLES
  Danijel Benko, gitara
 28.  

 29. LAKU NOĆ
  Josip Novosel, tenor; pratnja: Mira Flies-Šimatović, glasovir
 30.  

 31. GEHEIMER LIEBE GRAM
  Lidija Horvat-Dunjko, sopran; pratnja: Darko Domitrović, glasovir
 32.  

 33. HRVATSKA NARODNA POPUTNICA
  Ivanka Kordić, glasovir
Naš facebook Naš youtube channel
Aulos Udruga za menadžment glazbene i primijenjene umjetnosti