Skip to content

Diskografija

sudjelovali smo u izradi pedesetak nosača zvuka koji su nastali u suradnjama s Radio Varaždinom, Varaždinskim baroknim večerima, Koncertnim uredom Varaždin te Varaždinskom biskupijom.
Vokalni ansambl Sakcinski - Žetva

Žetva

Međimurski zdenci

Međimurski zdenci

O kakšta to svetlost

O kakša to svetlost

Kaj je kaj

Kaj je kaj

Dixieland band Čakovec - Home

Dixieland Band Čakovec – Home

Dixieland band Čakovec - No 2

Dixieland Band Čakovec – No 2

Laura Vadjon & Laurence Cummings

Laura Vadjon & Laurence Cummings

Dva glasa

Dva glasa

Munine viže

Munine viže

Tragi spomena

Tragi spomena

Za sva vremena

Za sva vremena

Varaždinski slavuji

Dječji zbor Varaždinski slavuji

Chorus angelicus - 20 godina

Chorus angelicus – 20 godina

Josip Klima, violina

Josip Klima, violina

Grad Ludbreg

Grad Ludbreg

Jurica Murai - čembalist u komornim sastavima

Jurica Murai – čembalist u komornim sastavima

J. S. Bach - Muka po Ivanu

Johann Sebastian Bach: Muka po Ivanu, BWV 245

Duhovna glazba Vladana Vuletina

Duhovna glazba Vladana Vuletina

Marijan Zuber – Snimke dječjeg zbora

Marijan Zuber – Snimke dječjeg zbora

Chorus angelicus – Božić u varaždinskoj katedrali

Chorus angelicus – Božić u varaždinskoj katedrali

Glazbena škola u Varaždinu – 170 godina djelovanja

Glazbena škola u Varaždinu – 170 godina djelovanja

Varaždinske barokne večeri CD 9

Varaždinske barokne večeri CD 9

Varaždinske barokne večeri CD 7

Varaždinske barokne večeri CD 7

Varaždinske barokne večeri CD 6

Varaždinske barokne večeri CD 6

Varaždinske barokne večeri CD 5

Varaždinske barokne večeri CD 5

Varaždinske barokne večeri CD 4

Varaždinske barokne večeri CD 4

Varaždinske barokne večeri CD 3

Varaždinske barokne večeri CD 3

Varaždinske barokne večeri CD 2

Varaždinske barokne večeri CD 2

Varaždinske barokne večeri CD 1

Varaždinske barokne večeri CD 1

Barokni orkestar Europske unije

Barokni orkestar Europske unije

Michael Kapsner – Orgulje

Michael Kapsner – Orgulje

Svečani koncert uz 25. obljetnicu Varaždinskih baroknih večeri

Svečani koncert uz 25. obljetnicu Varaždinskih baroknih večeri

Orgulje kao europska kulturna baština

Orgulje kao europska kulturna baština

Franjo Petrušanec

Franjo Petrušanec

Davor Bobić

Davor Bobić

Petar Iljič Čajkovski: Souvenir i serenada

Petar Iljič Čajkovski: Souvenir i serenada

Varaždinski komorni orkestar – Pavle Dešpalj

Varaždinski komorni orkestar – Pavle Dešpalj

Anđelko Ramušćak – Klarinet

Anđelko Ramušćak – Klarinet

Snovi – glazba Davora Bobića

Snovi – glazba Davora Bobića

Ivan Padovec 2000.

Ivan Padovec 2000.

Ivan Padovec – Vijenac pjesama

Ivan Padovec – Vijenac pjesama

Ruža Pospiš-Baldani, live 1968.-1999.

Ruža Pospiš-Baldani, live 1968.-1999.

Jurica Murai

Jurica Murai

Hopkinson Smith – Barokna lutnja

Hopkinson Smith – Barokna lutnja

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

Anđelko Igrec: Psalmi

Anđelko Igrec: Psalmi

Anđelko Igrec: Kyrie

Anđelko Igrec: Kyrie

Biseri varaždinske klasične glazbe

Biseri varaždinske klasične glazbe

Ansamble Symblema: Conversation Galante

Ansamble Symblema: Conversation Galante

Album hrvatske glazbe za flautu

Album hrvatske glazbe za flautu