Skip to content

Diskografija

Sudjelovali smo u izradi pedesetak nosača zvuka koji su nastali u suradnjama s Radio Varaždinom, Varaždinskim baroknim večerima, Koncertnim uredom Varaždin te Varaždinskom biskupijom.