Skip to content

Anđelko Igrec: Psalmi

Snimatelj: Anđelko Igrec
Tonska obrada: Studio Jazbina
Naslovnici: Toni Zenz: “Slušatelj”
Grafički dizajn: Denona d.o.o. Zagreb
Za nakladnike: Vladimir Gotal, Željko Tanjić, Antun Perčić
Nakladnici: Aulos Varaždin, Kršćanska sadašnjost, Varaždinska biskupija

POPIS SKLADBI

CD 1

CD 2