Skip to content

Ivan Padovec – Vijenac pjesama

Urednik i producent: Vladimir Gotal
Tonska i digitalna obrada: Mladen Škalec
Tekst o autoru: Zdenka Weber
Grafički dizajn: Darko Nikolić
Za nakladnika: Ernest Fišer
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske Varaždin, Varaždinske vijesti

POPIS SKLADBI

 1. POLONEZA A-dur
  Darko Petrinjak, gitara
 2. ČEZNUTJE
  Ruža Pospiš-Baldani, mezzosopran
  pratnja: Darko Petrinjak, gitara
 3. NA CERNOOKU
  Josip Novosel, tenor
  pratnja: Mira Flies-Šimatović, glasovir
 4. TUGA TAJNE LJUBAVI
  Lidija Horvat-Dunjko, sopran
  pratnja: Darko Domitrović, glasovir
 5. POZIV
  Miroslav Belamarić, bariton
  pratnja: Tamburaški orkestar HRT-a
  Alojzije Seder, gitara
 6. TEMA S VARIJACIJAMA
  Danko Jukić, gitara
 7. FRÜHLINGRUSS
  Darija Hreljanović, sopran
  pratnja: Dejan Ivanović, gitara
 8. MOJE JUTRO
  Josip Novosel, tenor
  pratnja: Silvije Barlović, gitara
 9. POLONEZA a-mol
  Milan Grakalić, gitara
 10. POBRATIMSTVO
  Franjo Petrušanec, bas
  pratnja: Alojzije Seder, gitara
 11. GDJE JE
  Lidija Horvat-Dunjko, sopran
  pratnja: Darko Domitrović, glasovir
 12. SLAVA MLADOSTI
  Miroslav Belamarić, bariton
  pratnja: Tamburaški orkestar HRT-a
 13. LEBENSBILD
  Darija Hreljanović, sopran
  pratnja: Dejan Ivanović, gitara
 14. MAÐARSKI PLES
  Danijel Benko, gitara
 15. LAKU NOĆ
  Josip Novosel, tenor
  pratnja: Mira Flies-Šimatović, glasovir
 16. GEHEIMER LIEBE GRAM
  Lidija Horvat-Dunjko, sopran
  pratnja: Darko Domitrović, glasovir
 17. HRVATSKA NARODNA POPUTNICA
  Ivanka Kordić, glasovir