Skip to content

Johann Sebastian Bach: Dobro ugođeni klavir

Producent i tonski snimatelj: Vladimir Gotal
Digitalna tonska obrada: Mladen Škalec (CD 1-2), Bernard Mihalić (CD 3-4)
Grafičko oblikovanje: Biljana Knebl
Naslovnica: Mihovil Gotal, Korištene reprodukcije slika Miljenka Stančića
Za izdavača: Davor Bobić
Izdavači: Aulos Varaždin, Koncert ured Varaždin, Varaždinske barokne večeri

Dostupno na:

POPIS SKLADBI

Johann Sebastian Bach: Dobro ugođeni klavir 1

CD 1

CD 2

Johann Sebastian Bach: Dobro ugođeni klavir 2

CD 3

CD 4