Skip to content

Kaj je kaj

Tonski snimatelj: Željko Grahovec
Digitalna obrada: Vladimir Smiljanić
Dizajn: Ana Marija Lach
Fotografije: Andrej Švoger, Ivan Grahovec
Producent: Željko Grahovec
Za izdavača: Vladimir Gotal
Izdavači: Aulos Varaždin i Domaja, Varaždin

Dostupno na:

POPIS SKLADBI

Izvođači

Gordana Lach – vokal
Željko Grahovec – vokal, programiranje, gitare, tambure, violina
Nikola Baričević – cimbal
Mladen Magdalenić – klavijature i klavir
Radovan Jezernik – klavir