Skip to content

Varaždinska grbovnica
1464. – 2014.

Urednik i producent: Vladimir Gotal
Tonska obrada: Andrej Bregović
Oblikovanje i tisak: Predrag Martinčević, Tiskara Praxa
Za izdavače: Vladimir Gotal i Raymond Rojnik
Izdavači: Aulos Varaždin i Koncertni ured Varaždin

Dostupno na:

POPIS SKLADBI

 1. Anđelko Igrec: Capriccio Garestinensis
  Varaždinski komorni orkestar

 2. Davor Bobić: Valse Garestinensis
  Varaždinski komorni orkestar
  dirigent: Ivo Lipanović

 3. Ivan Padovec: Gallop
  Varaždinski komorni orkestar
  aranžman: Jože Haluza

O ALBUMU

Ovo diskografsko izdanje doprinosi obilježavanju 550. godišnjice isprave kojom je hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin odobrio gradu Varaždinu korištenje njegovoga grba i pripadajućega pečata. Osim svojega političkog značenja tijekom stoljeća postao je i jedan od najprepoznatljivijih kulturnih simbola grada, a također se izdvaja kao jedan od najstarijih primjera takvog znakovlja u Europi.

Preslike grba, pečata i isprave postavljene na stranicama albuma glazbeno su popraćene djelima varaždinskih skladatelja: “Varaždinski Capriccio” Anđelka Igreca, potom “Varaždinski valcer” Davora Bobića i “Gallop” Ivana Padovca napisan 1839. godine za varaždinski karneval.