Skip to content

Varaždinska grbovnica 1464. – 2014.

Urednik i producent: Vladimir Gotal

Tonska obrada: Andrej Bregović

Oblikovanje i tisak: Predrag Martinčević, Tiskara Praxa

Za izdavače: Vladimir Gotal i Raymond Rojnik

Izdavači: Aulos i Koncertni ured Varaždin

Available on

Tracklist

  • 1. Anđelko Igrec: Capriccio Garestinensis
  • 2. Davor Bobić: Valse Garestinensis
  • 3. Rondo all Inglese — Allegro

About album

Ovo diskografsko izdanje doprinosi obilježavanju 550. godišnjice isprave kojom je hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin odobrio gradu Varaždinu korištenje njegovoga grba i pripadajućega pečata. Osim svojega političkog značenja tijekom stoljeća postao je i jedan od najprepoznatljivijih kulturnih simbola grada, a također se izdvaja kao jedan od najstarijih primjera takvog znakovlja u Europi.

Preslike grba, pečata i isprave postavljene na stranicama albuma glazbeno su popraćene djelima varaždinskih skladatelja: “Varaždinski Capriccio” Anđelka Igreca, potom “Varaždinski valcer” Davora Bobića i “Gallop” Ivana Padovca napisan 1839. godine za varaždinski karneval.